Större renoveringar

När det kommer till större renoveringar så gäller det att man tar beslut om att anlita experter som hjälper till med detta. Speciellt om man bor i en bostadsrättsförening så kan man inte ta på sig detta själv utan det gäller att arbetet genomförs av de som har kunskapen och erfarenheten.

I alla bostadsrättsföreningar så är det årsstämman som beslutar om exempelvis det ska ske ett stambyte i fastigheten. Här är det viktigt att alla medlemmar är informerade om vad som kommer att hända framöver. Alla blir indragna i detta då stammarna som ska bytas går in i alla lägenheter. Det gäller att man vet innebörden i detta. genom att att anlita en firma som tar hand om allt från start till mål så kan det underlätta för både föreningen och dess medlemmar.

När ett stambyte sker i en större fastighet så gäller det att se till så det finns tillgång till toaletter, dusch- och tvättmöjligheter. I en del fall så kan det installeras tillfälliga lösningar i trapphus eller källare. I andra fall så ställs det upp baracker på gårdsplan där alla faciliteter kommer att finnas. Som boende så kan det finnas anledning att åka iväg under den värsta perioden då det ska arbetas i den gena lägenheten.