Sköt om ditt hus

Många villaägare drabbas av vattenskador på huset. Om inte skadan upptäcks i tid kan det få allvarliga följder. Det kan bli mycket kostsamt och har du riktigt otur kan du till och med bli tvungen att riva huset.

Uppkomst av vattenskada

Den vanligaste orsaken vid vattenskada på hus är att något läcker. Det kan vara en diskmaskin, igensatta avlopp och brunnar, huset håller inte tätt mot regn och framförallt en trasig vattenledning. Många äldre hus har, av naturliga skäl, gamla vattenrör och du gör klokt i att besikta ett hus innan du köper det, oavsett om det är gammalt eller nytt. Det krävs även att du har koll på ditt befintliga hem och minimerar risken för läckage. Se till att golvbrunnar är rensade och att vattnet rinner undan som det ska i vasken, om inte så måste de rensas.

Relining

Har du oturen att upptäcka en vattenläcka på grund av ett trasigt rör kan det bli väldigt dyrt. Mycket beror på hur lätt det är att komma åt rören. De kanske sitter i väggen eller ligger nergrävda. Relining innebär att man gör nya rör inuti de gamla. Man kan göra det med hela rörsystemet eller bara laga en bit. När man gör en relining rensar man först alla rör och sedan kläs rören invändigt med härdad plast.

Rörbyte

Om rören dock är för skadade eller inte förväntas hålla mycket länge till kan det vara nödvändigt att göra ett rörbyte på ett eller flera håll i huset. Detta är minst sagt ett omfattande arbete och kan inte bara vara kostsamt utan även ta lång tid. Under tiden rören byts i huset blir det rum som mer eller mindre blir obrukbara och det kan också bli fallet att man måste lägga om hela golvet i mer än ett rum innan man blir helt klar med renoveringen. Att välja nya rör är också ett beslut som måste göras i detta arbete. Plaströr må vara ett billigt alternativ men risken finns att man får ett konstant vattensorl i huset då. Gjutjärnsrör ger i regel den bästa ljudisoleringen. Byter man bara vissa rör är det viktigt att veta att man aldrig ska skarva kopparrör efter ett järnrör då detta ger upphov till galvaniska strömmar som kommer att med tiden fräta hål i järnröret.

Regelbunden skötsel

Bara för att något inte syns innebär det inte att du kan strunta i det. Underhåll, oavsett vad det gäller, blir alltid billigare i längden än akuta åtgärder. Om du regelbundet ser över och sköter ditt vatten- och avloppssystem håller det i cirka femtio år. Det finns firmor som du kan kontakta och som sköter servicen, med hjälp av kamera kan de inspektera hela rörsystemet. Att förebygga är en billig försäkran mot trasiga rör och vattenläckor.