Rullande lager

Har man ett företag som säljer olika typer av produkter eller varor kan det ibland vara problem att hålla med lager, framför allt om man har ett företag med bas i hemmet eller en butik med liten yta. Då kan det vara en fördel att ha ett så kallat rullande lager.

Med rullande lager menas att man i princip inte har något lager i butiken utan lagret ligger istället ute på vägen hos leverantören. Rullande lager har på senare tid allt vanligare. Numera behöver inte lager innebära stora lokaler med lastpallar och hyllor utan lager kan likaväl innebära järnvägsvagnar eller tunga lastbilar.

Fördelarna med att tillämpa rullande lager är flera. Eftersom man inte behöver ha något eget lager behöver man inte lika mycket utrymme, vilket i sin tur leder till lägre hyreskostnader. Anledningen till att många använder sig av rullande lager är just på grund av kostnaden och det faktum av att man inte själv behöver hålla med något lager.

En annan faktor när det kommer till rullande lager är miljön. Ur miljösynpunkt är rullande lager att föredra eftersom man inte riskerar att saker och ting behöver slängas eftersom man som sagt inte har något lager med kanske främst livsmedelsprodukter som kan bli gamla och behöver slängas.