När behövs bygglov?

Som oftast så behöver du ansöka om bygglov då du ska sätta upp en helt ny byggnad eller om du ska bygga till befintlig byggnad. Det kan även krävas bygglov om du göra vissa förändringar på befintlig byggnad. Det kan också behövas bygglov om du enbart ska bygga någon form av mur eller plank kring ditt hus. Kontakta alltid kommunen i första hand för att kolla om bygglov krävs.

Är det ett större bygge det är frågan om så kanske du behöver hjälp för att ta fram underlag och ansöka om bygglov. När du fått bygglovet så har du 5 år på dig innan du behöver ha byggt klart. Du måste också komma igång med byggnationerna inom en två års period. Du behöver som sagt bygglov för att bygga något som inte tidigare finns på den plats som det planeras bygga. Det kan vara fråga om en carport som egentligen inte har några väggar.

Ligger byggnaden inom ett detaljplanerat område så krävs det bygglov för att ändra kulör på byggnaden. Samma gäller om du vill byta fasadbeklädnad eller lägga ett helt nytt tak, exempelvis byta ut det gamla tegeltaket mot ett plåttak. Skulle ändra byggnadens användningsområde från bostad till annan form av lokal. Att ändra i byggnaden kräver inte bygglov utan bara ändamålet med den behöver anmälas.

Vi hoppas att ni fick svar på frågan när bygglov behövs om ni vill läsa mer så kan i göra det i denna artikel från Boverket som stora delar av vår artikel är inspirerad ifrån.