Maskiner för skogsbruk

Skogsmaskiner, det vill säga terränggående fordon som är speciellt framtagna för användning i skogsbruk, har sitt ursprung i maskiner som man använt traditionellt inom jordbruket. Det finns olika typer av skogsmaskiner på marknaden för olika specialiserade ändamål. skogNedan finner du information om de vanligast förekommande typerna.

Skördare

En skördare är ett fordon som används för att kapa träd samt för att ta bort kvistarna på trädstammen. Maskinen är försedd med en såg som fäller ner trädet och därefter kvistas trädet av och kapas till kortare bitar av samma maskin.

Drivare

En drivare i sin tur både fäller, kvistar av och kapar av stammarna till stockar, samt används för att transportera virket. Med en drivare slipper man otaliga maskinflyttningar, och får samtidigt ett renare virke då det aldrig når till marken.

Buntare

Buntare är en maskin som helt enkelt buntar ihop virke för till exempel energibolag där det förbränns. Fördelen med denna maskin är främst att man skapar lätthanterliga buntar på plats så att man slipper detta moment längre fram i processen och därmed minskar behovet av ytterligare maskiner eller hanteringsmoment.

Skotare

Skotaren är en oftast 6- eller 8-hjuling som är utrustade med en grip och en lyftkran för att kunna lasta på virket på sin egna lastbärare. Denna maskin används oftast ihop med en skördare i kortvirkessystemet. Skotaren transporterar sedan virket till bilväg från skogsavverkningsplatsen där man kan flytta över lasset till en väntande lastbil som transporterar virket till dess slutdestination.

Stubbrytare

Stubbrytaren tar i sin tur upp stubbar och klyver dessa. Skotaren hämtar därefter upp dessa och transporterar dem ut till bilväg och lastbilar för vidare transport.Behöver ni införskaffa en skogsmaskin? Aktörerna är många, men marknadsledande inom skogsmaskiner är det globala företaget Komatsu Forest, helt ägt av Komatsu Ltd Japan, som tillverkar, utvecklar och marknadsför olika typer av skogsmaskiner, bland annat en del av de ovan nämnda typerna.Genom Komatsu i Sverige får ni tillgång till ett stort nätverk för försäljning, service samt reservdelar och alltid professionell rådgivning. Via deras huvudkontor i Umeå kan de erbjuda er tjänster för att förbättra skogsindustrin ur ett tekniskt, produktionsmässigt samt miljömässigt perspektiv.