Märkning av produkter hos tillverkande företag

Domino Sverige levererar industriella skrivare för märkning och kodning. Med förstklassiga system som används i många olika branscher inom märkning. Därmed finns det möjlighet till att spara tid, förenkla hantering och förbättra arbetsmiljön. Företaget erbjuder bland annat en tjänst som de kallar ”Special solutions”. Det betyder bland annat att de erbjuder en behovsanalys, för att kunna designa och konstruera efter enskilda önskemål. Lyhördhet och en strävan efter förbättring bildar en balans mellan förväntning och krav, samt resurser och för handlingsutrymme.

Servicekontor över hela landet

Som rubriken lyder, innebär det att det är möjligt att nå ut till hela 90% av kunderna inom två timmar. På huvudkontoret i Linköping finns det ett komplett reservdelslager. Företaget erbjuder lösningar med anpassningar som då kan tillgodose kundens individuella behov.

Expertis

Med kompetenta medarbetare och välutbildad personal finns kapacitet till utvecklingen för hållbarhet. Tillsammans med en vilja att ständigt förbättra verksamheten och hög miljöprestanda för anställda ger det våra produkter ett högkvalitativt resultat. Med ambition om en fantastisk arbetsplats och även med den bästa lösningen för kunden, finns det därmed en garanti för ett professionellt bemötande som uppfyller alla önskemålen. Allt detta samtidigt som vi tar hänsyn för vårt stora samhällsansvar. EcoVadis 21 ger oss för närvarande silverstandard för vårt arbete med det sociala ansvaret (CSR).