Category: Vågsystem

När du genomför stambyte i fastigheten

När vi talar om konstruktion så är verkligen stora byggnader något som ingår i det facket. Här handlar det om komplicerade ritningar som i slutändan skapar en funktionell fastighet där flera familjer kan bo. Något annat som ingår i konstruktion är ett stambyte.

Här ska alla du byta ut alla de gamla rören, och ersätta dem med nya. Många gånger har de under åren även skapat ny teknik sedan den gamla rörinstallationen. Något som gör att nya smarta konstruktioner kan ge bättre funktion i fastigheten. Vidare kan du läsa om lite du har att tänka på vid stambyte.

Att tänka på inför ett stambyte

Det mesta jobbet som har att göra med ett stambyte, är det som sker innan det fysiska arbetet tar vid. Här kan det många gånger handla om mellan 1 – 2 år av planering. Under den tiden är det mycket information att behandla både för de boende och en fastighetsägare.

I och med det är det viktigt att ha många och tydliga informationsmöten. Det blir grunden i arbetet. Något som gör att alla sedan förstår hur de måste agera under det fysiska arbetet. Allt det kan en erfaren byggkonsult hjälp dig som är fastighetsägare med.

För tillverkande företag

Det finns vissa saker som är viktigt för olika typer av företag. Om man har ett tillverkande företag så gäller det att man har de maskiner och verktyg för att kunna tillverka sina produkter på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Många gånger så beror det på vad man tillverkar och producerar. Vissa kanske behöver mer avancerade maskiner än vad andra gör. Oavsett så är det viktigt att man köper in det som krävs för att kunna tillverka. Det kan vara en golvvåg för att kunna väga sina produkter på ett smidigt sätt. Se till att köpa den våg som passar bäst för det som ska vägas. Om det ska skickas varor med bud så är det noga med att få exakt vikt på produkterna för att betala rätt frakt. Detta är bara en del i ett tillverkande företags investeringar.

Om man precis har startat upp sin verksamhet så kanske det är svårt att direkt veta vad man har behov av. Se till att skapa någon form av lista där ni kan skriva upp vilka behov som uppstår. Likaväl göra en investeringsbudget som ni kan hålla er till. Vissa saker kan vara mer nödvändiga än andra så det gäller att prioritera vad som köps in till företaget. Börja med att skaffa det allra nödvändigaste för att allt ska fungera och ni kan tillverka, sälja och få in mer pengar till företaget för nya investeringar.

Muddring

Muddring är ett större arbete som kräver särskilda maskiner och konstruktioner för att göras på rätt sätt. Vid muddring i vatten syftar man på att ändra på vattnets djup eller läge och det används ofta för att skapa ett djupare vattendjup för att båtar och dylikt ska kunna ta sig in i passager med låga vattendjup. Vanligtvis kan lite olika metoder användas beroende på vilken muddring som passar bäst, dessa är; spränga, gräva eller suga upp material. 

Muddring

Biologisk produktion

Vad som i första hand sker vid muddring är att botten förändras i det område man vill muddra. Bottenmassor och organismer tas bort, dör eller försvinner. I och med att en muddring sker förändras den biologiska produktionen i området vilket gör att återkolonisering av bottenskiktet tar mycket lång tid att återställa. Vattnet vid en muddring blir väldigt grumligt och det ta r upp till en vecka innan alla massa som rörts runt sjunker ner till botten igen så att vattnet klarnar. De djur som rör sig i vattnet, rörliga djur klarar sig bättre vid ett sådant arbete eftersom de kan röra sig bort från det område som muddras. På grund av detta krävs det en anmälan av vattenverksamhet och i vissa fall tillstånd.

 Varför muddra?

Muddring är något som länge gjorts och kommer att fortsätta att göras framöver. I och med landhöjningen som ständigt sker blir många vattendrag grundare, vass och dy bildas och vissa vattendrag går inte längre att passera eller ta sig fram genom med båt längre. Då är muddrig ett bra sätt att göra vattennivån djupare igen, så att framkomligheten ökar. Detta är vanligt både inom privata hamnar och fiskelägen som för större företag där framkomlighet med större båtar är nödvändigt. Muddring kan göras på lite olika sätt där det i många fall krävs stora maskiner så som grävmaskiner, mudderverk och pråmar för att utföra arbetet.Har du ett område och inte är direkt anslutet till havet, så som en sjö eller mindre vattendrag kan det vara bra att suga upp det mesta av vattnet för att arbetet ska kunna ske lättare. Du slipper då det grumliga vattnet att arbeta med och kan istället fokusera på att ta bort massorna under. Till detta brukar vanligtvis en dränkbar pump användas. Genom att suga upp material påverkas inte den biologiska mångfalden på samma sätt som vid grävning och sprängning.Är det istället ett större vattendrag som ska muddras krävs det maskiner. Det vanligaste är att anlita ett mudderverk att utföra jobbet. Ett mudderverk består vanligtvis av en pråm eller en poton. På de enklaste mudderverken används en grävmaskin som gräver ut de största massorna. Massorna transporteras sedan iväg med lastbil eller pråm till utsett avfallsställe. På lantbruksnet.se hittar du de mudderverk som finns i Sverige idag som går att anlita.Funderar du eller ditt företag på muddring av ett visst område rekommenderar vi att kontakta kommunen ni tillhör för att höra vilka tillstånd och regler som krävs i er kommun.  

Mobila vågsystem

Arbetar man med timmer, styckegods eller skrot kan man många gånger behöva väga det material eller de varor man arbetar med. Av den anledningen kan det vara en bra idé att ha någon form av våg till hands så man vet vad saker och ting väger.VågIdag blir det allt vanligare att använda sig av någon form av mobilt vågsystem istället för en stationär våg, vilket kan vara en klar fördel om man till exempel arbetar ute i skog och mark.Mobila vågsystem finns till en rad olika maskiner som till exempel lyftkranar, lastbilar och truckar i olika storlekar. Dessutom gör dagens mobila vågsystem, som ofta har många avancerade funktioner, det möjligt att föra över information och data om till exempel vikt och dylikt direkt via USB, men också trådlöst, vilket kan vara praktiskt vid många tillfällen.