Category: Företag

Köpa hyreshus

Att investera i bostäder är aldrig en förlust, sägs det. Många som har gett sig in i bostadsmarknaden har kunnat öka sin inkomst och besparingar avsevärt. Det kanske är dags för dig också att investera i bostad? Varför inte börja med ett mindre hyreshus och dra in hyresintäkter!

Hitta bostaden

Sök i områden du känner till. Det kan vara svårt att få en uppfattning om ett område som ligger i en stad du inte känner till. Det gör det också svårare att veta vilka priser som är skälig för inköp och hyresavgifter. Boka gärna in ett möte med en mäklare och berätta om dina planer, de kan komma med goda råd och hjälpa dig att hitta objekt som passar dina önskemål.

Besiktning in i minst detalj

När du sedan har hittat ett objekt som du gillar behöver du göra en utförlig besiktning. Det ska helst göras en energideklaration också, sådana får du hjälp med av professionella då det krävs specialutrustning och utbildning. En energideklaration är ett måste vid en försäljning.

Sedan ska du ta in en kunnig byggkonstruktör eller besiktningsman som söker genom hela bostaden, från källare till vind. Alla lägenheter och gemensamma utrymmen ska gås igenom. Är det ett äldre hyreshus får du göra dig redo för ett långt protokoll. Även om saker och ting inte är akut kommer besiktningsmannen ta med saker som behöver uppdateras likväl som problem som borde åtgärdas snarast.

Hyresgäster

Om alla lägenheter redan är uthyrda behöver ni bara skriva nya kontrakt. Om en eller flera är tomma är det dags att annonsera eller hitta de som annonserar efter boende. Passa på att uppdatera och fräscha upp lägenheten innan du annonserar, du lockar fler hyresgäster och kan ta lite högre hyra om du höjer standarden. Var dock beredd på att de andra hyresgästerna kan komma att förvänta sig samma uppfräschning i sina lägenheter. Och det är trots allt ett av dina ansvarsområden som hyresvärd.

Ta hand om ett ödehus

Ibland hittar du det perfekta läget och det finns redan ett hus där. Det har stått öde i många år, kanske årtionden, men det betyder inte att du ska riva och bygga nytt. Ur miljöaspekt och ekonomiskt är det vettigare att rädda ödehuset och renovera upp det till sin forna glans. 

Besiktningen

Det kommer att gå dåligt, men det vet du redan. Du kan se när du går igenom huset att det finns problem. Ibland har vattenrören hållit, ibland har de brustit och skapat större vattenskador. Eventuella skorstenar kommer att få eldningsförbud och taket kan behöva bytas. Se inte besiktningen som ett nederlag eller som en metod att få ett perfekt hem. När det kommer till ödehus handlar besiktningen om att få veta vilka som är de största problemområdena och vad som borde prioriteras i renoveringen.

Riva

Allt material som är ruttet och skadat kan kasseras, det har du ingen användning av. Kontakta en firma och hyr en container under en vecka eller två, passa på att riva ut allt ni kan som inte har bärande funktioner och låt firman köra bort det. Hittar du möbler och inredning som inte faller dig i smaken, behöver du inte kasta det. Det finns många som söker efter gamla originalkök och antika möbler. Du behöver bara lägga upp en annons som bortskänkes så kommer folk att flockas till gården. Rädda gamla fönster om det går, lokala hantverkare kan annars ta fram nya fönster med samma mått och det är inte ens så stor prisskillnad.

Arbetsplan

Lägg upp en plan på vad ni ska göra, vilka metoder ska ni använda och vilka som ska göra jobbet. En del klarar ni säkert av att göra själv men har ni lite tid och lust till renoveringen kan ni hitta hantverkare som riktar sig mot äldre hus och låta dem hjälpa er att komma fram till en bra återbyggnadsplan. Som renoveringsnybörjare finns det mycket att lära, omringa er med rätt personer så kommer ni att vara egna experter när huset är färdigt (i den mån man kan säga att ett hus någonsin blir färdigt).

I en arbetsplan ska alltid det mest väsentliga prioriteras. För ödehus gäller det att det är tätt och alla gamla vattenskador och hål åtgärdas. En av de första funktionerna som du vill ha är fungerande el. Du vill kunna arbeta i huset även om det blivit mörkt ute. Därefter kommer rinnande vatten och ett fungerande kök eller badrum. Lista vad som behöver göras och vad ni kan skjuta på framtiden. En del saker såsom att bygga ett garage eller inreda gästrummet kan skjutas till en obestämd framtid. Kök och badrum kan vara målet för första året om utsidan är tät. Nästa år kan ni tackla fasaden eller taket, troligtvis behöver ödehuset åtminstone målas. Fortsätt på liknande sätt så får ni inte bara en arbetsplan, ni har också ett schemat att följa.

Att tänka på vid ombyggnation

Det är en hel del att tänka på vid ombyggnationer eller nybyggnationer för den delen. Det är många bestämmelser som måste godkännas av kommunen där du bygger ut, om eller nytt. Framförallt för att det område där det byggs ska följa någon form av plan på hur det ska se ut så ansöker man om bygglov eller liknande.

Att som företag eller privatperson ska bygga om något spelar ingen roll, ett bygglov måste upprättas. Om det så är en tillbyggnad av befintlig lokal så måste man lämna in en ansöka till sin kommun. Något som kan vara bra att fundera på vid en tillbyggnad av redan befintlig lokal är att uppgradera den befintliga lokalen med nytt modern fläktsystem då detta kan vara ett krav i den nya byggnaden och det kan vara svårt att kombinera en äldre variant med en ny modern.

Att bygga helt nytt kan i vissa fall vara mer ekonomiskt än att bygga om en befintlig lokal. Mycket beror på storleken på byggnaden. En ombyggnation ställer krav på hela fastigheten och inte bara på den nya delen som ska byggas. Så ta en funderar om det inte skulle vara mer lönsamt att riva den gamla byggnaden och bygga helt nytt.

Underhålla sin fastighet

Som fastighetsägare så gäller det att underhålla och se efter sin fastighet så inga obehagliga överraskningar dyker upp. Att anlita fastighetsskötare som sköter om underhållet i en fastighet kan vara nödvändigt av större fastigheter.

Som bostadsrättsförening så kan det vara flera fastigheter som behöver tillsyn, dessa är den tillgång som bostadsrättsföreningen har och den måste förvaltas på bästa sätt så att den inte minskar i värde och kanske till och med förfaller. Att skapa en underhållsplan kan vara nödvändig för att veta vad som ska prioriteras och åtgärdas. Är det dags för stambyte eller kanske det räcker med en översyn och stamspolning detta år.

Att underhålla en fastighet av större storlek är inte bara att måla om och att byta en strömbrytare i en trappuppgång då och då. Det är de stora åtgärderna som gör att underhållet behöver planeras och möjligtvis spara pengar i en bostadsrättsförening för att kunna genomföra. Det är de akuta åtgärderna som kan komma att kosta mycket pengar och har man sett till att underhåller minimerar dessa åtgärder så sparar föreningen pengar.

I fastigheter så finns det många komponenter som behöver ses över, det är el och olika detaljer som har olika lång livslängd. Vissa delar klarar sig längre än andra. Genom att se över fastigheten och ha denna åtgärdsplan så får man koll på vad som är nästa grej som är i behov av översyn och kanske renovering. Exempelvis ventilationen i en fastighet behöver regelbunden översyn så att det inte blir dålig boendemiljö och annat som måste akut åtgärdas.

Bygga ut en verkstadslokal

Har de senaste åren gått bra för dig som verkstadsägare så kan vi bara gratulera dig, det är alltid roligt när det går bra för företagare i vårt land. Det kanske är läge att bygga ut din verkstad för att få plats med den verksamhet du vill bedriva, det är alltid ett problem när man börjar bli trångbodd och inte kan utföra den verksamhet man vill.

Som alltid när det är frågan om att bygga något, nytt eller tillbyggnad så ska man ansöka om bygglov, detta gör du hos din kommun som avgör om du får bygga ut. Vid ansökan så ska ritningar på den tilltänkta utbyggnaden följa med så byggnadsnämnden ser vad som är tänkt och hur det är planerat att se ut, det kan tänkas att de har åsikter på hur själva byggnaden står i förhållande till annat. När du fått ditt bygglov så är det bara att påbörja det hela, entreprenad ska upphandlas som tar hand om själva byggnationerna.

Det kan mycket väl vara så att mark måste saneras kring den befintliga fastigheten, detta bör kontrolleras och om detta är nödvändigt som kan åtgärda marksanering på plats genom funktionell utrustning som renar marken genom en biologisk process. Det är inte ovanligt vid verkstadsfastigheter och liknande att det kan finnas restprodukter som har förorena den mark som finns runt kring en verkstad. När saneringen är gjord så kan byggnationerna komma igång på allvar och det byggs på en plats som som man vet är okay.

Skogsarbete för miljöns skull

Skogsarbete är alltid ett ingrepp i naturen. Beroende på vilka åtgärder du vidtar och på vilket sätt det utförs så får det större eller mindre konsekvenser.

forest_220681294

Kalavverkning, som är den traditionella metoden, kritiseras ofta för att vara miljöfarlig. Visst förfular det ibland landskapet och störningar som erosion och urlakning förekommer. Det finns också diskussioner kring kalhyggens inverkan på vattenföringen, då kalhyggen antas medföra en större skillnad i hög- och lågvatten och därför vara orsak till de översvämningar som blivit vanliga de senaste årtiondena.

Brand, skador av snö, vindfällen och stormskador har alltid varit en naturlig del av skogens liv. Kalavverkning ger på många sätt en liknade förändring, vilket gynnar många av de djur, växter och insekter som lever där. De djur som drar fördel av det här är t ex rådjur och älg, eftersom kalhyggen är ställen där de hittar mycket foder. Dock ska man vara medveten om att skogsbruk går att få gynnsamma utan kallhyggen, en arbetsmodell som en del säger är bättre för miljön och djurlivet. Bland växterna är det en hel del som får fördelar vid en avverkning: de som har frön som sprids med vinden, de som skjuter rotskott och de som i väntan på t ex en brand lämnat sina frön under markytan.

För att skapa ett miljövänligare skogsbruk pågår en ständig forskning och exempelvis så tar man idag betydligt mer hänsyn vid avverkning. Enkla åtgärder är att låta både levande och döda träd stå kvar på hyggen och i närheten av vattendrag och på områden som är speciellt känsliga sparas långsträckta ridåer av skog. Det gäller också att skogsmaskinerna utvecklas tillsammans med idéer om miljön och skogshållning. I dagens läge är skördarna bättre och miljövänligare än någonsin, men man fortsätter att sträva framåt.

Ute i världen finns stor oro för att skogar förvandlas till åkermark, men i Sverige är det inte aktuellt, då vi snarare gör tvärtom och låter åkrar växa igen.

Det här några få exempel på hur miljön påverkas av skogsarbete, men även på hur hanteringen hela tiden utvecklas för att skapa en mer hållbar och ekologisk syn. I rättvisans namn har våra skogsägare alltid tänkt 50-100 år framåt, så mycket kunskap finns redan.

Utbilda personal

Att vidareutbilda sin personal kan vara en väldigt bra investering för företaget. Det ger inte bara dem mer kompetens, det är också ett sätt att visa att de är värdefulla för företaget, istället för att helt enkelt anlita någon annan som redan kan detta väljer man att behålla den personal man har och ser till att det får mer kunskap och kvalificering.

shutterstock_276660914

Det är många som tror att detta bara är en enorm utgift för företaget, men en vidareutbildning behöver inte betyda långa dagar borta från jobbet och ta månader att slutföra, en del saker kan vara kurser som bara tar en vecka, andra utbildningar kan göras helt och hållet över internet.

När man planerar ökad utbildning är det en bra idé att se över hur mycket av företagets budget som kan läggas på detta och verkligen planera in det i verksamheten. Tänk på vilket utbildningstyp som passar både företaget och personalen bäst. Kom även ihåg att när väl en anställd har gått en kurs kan de sedan vidarebefordra kunskapen till vem som helst på företaget som också kan använda denna.

Det är viktigt att lyssna till personalen i detta avseende, om de själva anser att det borde finnas möjligheter till mer utbildning inom ett eller flera områden kan detta vara något man verkligen ska överväga att göra tillgängligt till alla som kan tänkas vilja lära sig mer. Risken finns annars att de söker sig vidare till andra företag som faktiskt erbjuder detta. Inom vissa områden kan brist av utbildning rent av vara farligt för arbetarna och omgivningen.

Behovet av detta kommer naturligtvis vara väldigt beroende av vilken bransch man befinner sig inom, men om man arbetar inom ett område där det ständigt görs nya framsteg och utveckling kan vidareutbildning av personal vara precis vad som behövs för att hålla sig i fronten.

Stora arbeten

Inom bygg- och konstruktionsbranschen finns det många stora arbeten i form av till exempel brobyggen, tunnelbyggen och andra former av infrastrukturprojekt med mera.

524113-construction-site-machines

När man utför den här typen av arbeten är det ofta inte bara att sätta igång med att lägga vägen eller bygga bron utan det krävs ofta en hel del förarbete innan man kan komma igång på ”riktigt”.

Det kan till exempel röra sig om att man måste spränga sig igenom berg, olika former av muddring vid arbeten i eller nära vatten eller schaktarbeten, som oftast är en nödvändighet när det kommer till större arbeten.

Runt om i vårt samhälle pågår en rad arbeten av modell större även om man kanske inte alltid tänker på det. Några av de största just nu är bland annat bygget av Citybanan i Stockholm, som krävt stora arbeten framför allt i form av sprängningar, samt Förbifart Stockholm, som precis ligger i startgroparna.

Tittar man en bit in i framtiden, så är det många stora arbeten på gång i vårt land, bland annat i form av en rad järnvägsprojekt som till exempel Ostlänken, en höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Stockholm, samt höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås.

Starta aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan kännas krångligt och svårt, men det behöver inte vara särskilt komplicerat. Det gäller bara att veta var man ska leta efter lämplig information. Du kanske ska starta en helt ny verksamhet eller så är det dags för att utveckla en redan befintlig.

Hos Bolagsverket finns den fakta du behöver och du kan läsa vilka steg som krävs vid bildandet av ett aktiebolag, exempelvis att du investerar minst 50 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag.

Köpa lagerbolag

En enkel lösning för dig som vill starta ett aktiebolag är att köpa ett lagerbolag. Via Bolagsbutiken kan du köpa ett lagerbolag till marknadens bästa villkor, och fördelarna med ett lagerbolag är bland annat att det är ett snabbt och effektivt sätt att starta upp din verksamhet. Du behöver inte gå igenom alla steg i processen och vänta på att Bolagsverket ska registrera ditt bolag. Dessutom slipper du en stor del av all övrig administration – den är redan omhändertagen av Bolagsbutiken. Lagerbolaget är ett helt vanligt aktiebolag som är registrerat med syftet att säljas vidare, och någon verksamhet har aldrig bedrivits inom bolaget.

Ta som exempel att du är intresserad av teknik och bygg och har kommit på en strålande affärsidé som du vill omsätta i praktiken via en verksamhet. Du har funderat igenom vilka olika bolagsformer som finns och kommit fram till att du vill starta ett aktiebolag. Kort sagt behöver du då besluta om starten, eventuellt ihop med andra stiftare, och sedan upprätta en stiftelseurkund. Därefter tecknar du och betalar aktierna för att sedan skriva under stiftelseurkunden, följt av anmälan och betalning av avgifter till Bolagsverket. Bolagsverket registrerar därefter företaget. Hela processen kan ta olika lång tid, men om du istället väljer att köpa ett lagerbolag har du sparat in både tid och administration och kan köra igång och jobba med ditt bolag redan samma dag.

Bygga hus

Kanske har du planer på att bygga ett helt nytt hus. Då finns det mycket att tänka på. Det som lockar många att bygga ett nytt hus till sig själv är att det verkligen blir deras eget på alla sätt och att allt blir som de vill ha det.

6409301-architect-holding-house-model

Kostnadskalkyl

Det allra viktigaste när du börjar planera husbygget är att du har en kostnadskalkyl. Det är många stora utgifter som ska täckas av dina egna pengar plus banklån. På omboende.se finns den mesta informationen du behöver.

Köpa tomt

En av de stora utgifterna när det gäller husbygge är också den första, att köpa en tomt. Andra kostnader som tillkommer är anslutning av vatten, el och avlopp. Marken som du ska bygga på behöver förberedas vilket kan bli kostsamt om det är mycket som behöver göras.

Bygglov och ritningar

För att få ett bygglov behöver du ha färdiga ritningar med beskrivningar och specifikationer. Oftast är det flera personer som ska bo i huset och då är det en smart idé att låta alla vara inblandade i husritandet från början. Om du anlitar en arkitekt är det både lättare och billigare ifall du gör ändringar i början av arbetet. Kontakta stadsbyggnadskontoret för att få veta om det finns begränsningar i detaljplanen. Det kan till exempel gälla hur högt och stort huset får vara.

Det finns mer att planera än många tror. På Byggahus.se finns det många bra artiklar i ämnet som hjälper dig komma igång med planeringen.