Category: Fordon

Användbara produkter inom verkstad och industri

Oavsett om du bara har ett garage där du utför lite reparationer på din vänner och bekantas bilar, eller om det gäller ett större företag. Här vet alla att de behöver bra verktyg för att utföra sina arbeten. Är det då så att du kan hitta kvalitetsverktyg till bra priser är det ännu bättre.

Det mesta av det du behöver går idag att beställa via nätet. När det gäller verktyg kan du exempelvis klicka dig vidare här. På så sätt står du direkt inför ett stort utbud av verktyg som passar många verksamhetsområden.

Verktyg för konstruktion

Att vara verksam inom konstruktion kan betyda många olika saker. Det första vi tänker på är dock byggbranschen. I det fallet handlar det om att dagligen jobba med att bygga hus. För att kunna göra det effektivt behöver du verkligen bra verktyg med hög kvalitet.

Något du alltid ska kontrollera är att alla verktyg håller den säkerhetsklass som lagen säger att de måste hålla. Det speciellt om det handlar om verktyg du kopplar till elnätet. De måste då alltid vara CE märkta och vidare också uppge information om hur mycket energi de drar. Med andra ord ska du alltid välja verktyg av kända fabrikat för allt inom konstruktion.

Skogsarbete för miljöns skull

Skogsarbete är alltid ett ingrepp i naturen. Beroende på vilka åtgärder du vidtar och på vilket sätt det utförs så får det större eller mindre konsekvenser.forest_220681294Kalavverkning, som är den traditionella metoden, kritiseras ofta för att vara miljöfarlig. Visst förfular det ibland landskapet och störningar som erosion och urlakning förekommer. Det finns också diskussioner kring kalhyggens inverkan på vattenföringen, då kalhyggen antas medföra en större skillnad i hög- och lågvatten och därför vara orsak till de översvämningar som blivit vanliga de senaste årtiondena.Brand, skador av snö, vindfällen och stormskador har alltid varit en naturlig del av skogens liv. Kalavverkning ger på många sätt en liknade förändring, vilket gynnar många av de djur, växter och insekter som lever där. De djur som drar fördel av det här är t ex rådjur och älg, eftersom kalhyggen är ställen där de hittar mycket foder. Dock ska man vara medveten om att skogsbruk går att få gynnsamma utan kallhyggen, en arbetsmodell som en del säger är bättre för miljön och djurlivet. Bland växterna är det en hel del som får fördelar vid en avverkning: de som har frön som sprids med vinden, de som skjuter rotskott och de som i väntan på t ex en brand lämnat sina frön under markytan.För att skapa ett miljövänligare skogsbruk pågår en ständig forskning och exempelvis så tar man idag betydligt mer hänsyn vid avverkning. Enkla åtgärder är att låta både levande och döda träd stå kvar på hyggen och i närheten av vattendrag och på områden som är speciellt känsliga sparas långsträckta ridåer av skog. Det gäller också att skogsmaskinerna utvecklas tillsammans med idéer om miljön och skogshållning. I dagens läge är skördarna bättre och miljövänligare än någonsin, men man fortsätter att sträva framåt.Ute i världen finns stor oro för att skogar förvandlas till åkermark, men i Sverige är det inte aktuellt, då vi snarare gör tvärtom och låter åkrar växa igen.Det här några få exempel på hur miljön påverkas av skogsarbete, men även på hur hanteringen hela tiden utvecklas för att skapa en mer hållbar och ekologisk syn. I rättvisans namn har våra skogsägare alltid tänkt 50-100 år framåt, så mycket kunskap finns redan.

Elcyklar

I denna artikel blir driver vi bort något från stora tunga maskiner och fordon och tittar istället på något mycket mer lättillgängligt och som kan användas av privatpersoner likväl företag: elcyklar.shutterstock_303738071Elcyklar har funnits i Sverige ett tag nu, men det har tagit lite tid för dem att bli populär, vilket är något förvånande då Sverige annars är rätt så duktig på att anamma och börja använda ny teknologi. Men nu har det börjat komma igång på riktigt och det finns ett riktigt bra utbud av elcyklar på den svenska marknaden.När man talar om pris så får man vara beredd att lägga ut en slant, men det är nog de flesta redan medveten om, man kan ju inte förvänta sig att få en till samma pris som en vanlig cykel direkt. Den lägre änden av elcyklar kan gå på omkring 6 000 kronor, men vill man köpa något riktigt ordentligt är det inte svårt att hitta en som kostar över 20 000.Tittar man på tester som utförts på olika elcyklar så är resultatet ofta väldigt positivt. De har utsatts för en hel del, som att köra med dem på lervägar, låta dem stå ute i oväder och liknande, men de har aldrig gett upp och slutat fungera. Och detta är ju precis vad man vill se i en cykel som man kan lägga ut så pass mycket på, att de faktiskt överlever bristande skötsel och dåligt väder utan att få en kortslutning.Man har även kommit fram till att man vill ha en bra och lång garanti för en elcykel, speciellt när det gäller motorn och resten av elsystemet. Det absoluta minimumet man vill se på en garanti är ett år, men man ser egentligen helst att det är två års garanti.

Maskiner för skogsbruk

Skogsmaskiner, det vill säga terränggående fordon som är speciellt framtagna för användning i skogsbruk, har sitt ursprung i maskiner som man använt traditionellt inom jordbruket. Det finns olika typer av skogsmaskiner på marknaden för olika specialiserade ändamål. skogNedan finner du information om de vanligast förekommande typerna.

Skördare

En skördare är ett fordon som används för att kapa träd samt för att ta bort kvistarna på trädstammen. Maskinen är försedd med en såg som fäller ner trädet och därefter kvistas trädet av och kapas till kortare bitar av samma maskin.

Drivare

En drivare i sin tur både fäller, kvistar av och kapar av stammarna till stockar, samt används för att transportera virket. Med en drivare slipper man otaliga maskinflyttningar, och får samtidigt ett renare virke då det aldrig når till marken.

Buntare

Buntare är en maskin som helt enkelt buntar ihop virke för till exempel energibolag där det förbränns. Fördelen med denna maskin är främst att man skapar lätthanterliga buntar på plats så att man slipper detta moment längre fram i processen och därmed minskar behovet av ytterligare maskiner eller hanteringsmoment.

Skotare

Skotaren är en oftast 6- eller 8-hjuling som är utrustade med en grip och en lyftkran för att kunna lasta på virket på sin egna lastbärare. Denna maskin används oftast ihop med en skördare i kortvirkessystemet. Skotaren transporterar sedan virket till bilväg från skogsavverkningsplatsen där man kan flytta över lasset till en väntande lastbil som transporterar virket till dess slutdestination.

Stubbrytare

Stubbrytaren tar i sin tur upp stubbar och klyver dessa. Skotaren hämtar därefter upp dessa och transporterar dem ut till bilväg och lastbilar för vidare transport.Behöver ni införskaffa en skogsmaskin? Aktörerna är många, men marknadsledande inom skogsmaskiner är det globala företaget Komatsu Forest, helt ägt av Komatsu Ltd Japan, som tillverkar, utvecklar och marknadsför olika typer av skogsmaskiner, bland annat en del av de ovan nämnda typerna.Genom Komatsu i Sverige får ni tillgång till ett stort nätverk för försäljning, service samt reservdelar och alltid professionell rådgivning. Via deras huvudkontor i Umeå kan de erbjuda er tjänster för att förbättra skogsindustrin ur ett tekniskt, produktionsmässigt samt miljömässigt perspektiv.

Köpa lastbil

En lastbil är en stor investering, vare sig man köper en ny eller en begagnad, innan man börjar kolla på vad som finns tillgängligt är det viktigt att man överväger just vad det är man kommer att använda den till. Genom detta kommer man att kunna fastställa sina behov och ha en bättre uppfattning om vad det är man behöver och inte.truckTill att börja med är det mycket viktigt att man köper bra kvalitet, att laga lastbilar kan vara väldigt kostsamt, både de reservdelar som måste införskaffas men även verkstadskostnaderna. Köper man en ny lastbil kan man alltid veta vad det är man får, bara återförsäljarens namn borde tala volymer om vilken kvalitet man får. Är det något som inte fungerar har man ju dessutom garanti ett tag framöver.Väljer man att köpa begagnat finns det en hel del man själv måste se över för att veta att man faktiskt får det man betalar för. Till att börja med bör man be att få veta hur många ägare fordonet har haft, många ägare under en kort period kan vara en varningsflagga. Titta även på milantalet och tänk på om det verkar resonabelt för årsmodellen och hur den har använts, en lastbil som gått i stadsdistribution kommer att ha högre slitage än en fjärrbil.Däcken är ytterligare en viktigt del att inspektera på en begagnad lastbil, slita däck är inte bara ett dåligt tecken, det är även dyrt. Har även framdäcken tydliga tecken på slitage kan detta ofta indikera glapp hjulinställning.  En annan dyr komponent är batterierna, de bör ses över av någon som kan bedöma vilken skick de är i.En viktig del av att köpa en lastbil, ny eller begagnad är besiktningen, denna måste göras senast 12 månader efter man börjat använda fordonet, sedan kommer även släpet behövas besiktas en gång om året.