Bygga ut en verkstadslokal

Har de senaste åren gått bra för dig som verkstadsägare så kan vi bara gratulera dig, det är alltid roligt när det går bra för företagare i vårt land. Det kanske är läge att bygga ut din verkstad för att få plats med den verksamhet du vill bedriva, det är alltid ett problem när man börjar bli trångbodd och inte kan utföra den verksamhet man vill.

Som alltid när det är frågan om att bygga något, nytt eller tillbyggnad så ska man ansöka om bygglov, detta gör du hos din kommun som avgör om du får bygga ut. Vid ansökan så ska ritningar på den tilltänkta utbyggnaden följa med så byggnadsnämnden ser vad som är tänkt och hur det är planerat att se ut, det kan tänkas att de har åsikter på hur själva byggnaden står i förhållande till annat. När du fått ditt bygglov så är det bara att påbörja det hela, entreprenad ska upphandlas som tar hand om själva byggnationerna.

Det kan mycket väl vara så att mark måste saneras kring den befintliga fastigheten, detta bör kontrolleras och om detta är nödvändigt som kan åtgärda marksanering på plats genom funktionell utrustning som renar marken genom en biologisk process. Det är inte ovanligt vid verkstadsfastigheter och liknande att det kan finnas restprodukter som har förorena den mark som finns runt kring en verkstad. När saneringen är gjord så kan byggnationerna komma igång på allvar och det byggs på en plats som som man vet är okay.