Bygga hus

Kanske har du planer på att bygga ett helt nytt hus. Då finns det mycket att tänka på. Det som lockar många att bygga ett nytt hus till sig själv är att det verkligen blir deras eget på alla sätt och att allt blir som de vill ha det.

6409301-architect-holding-house-model

Kostnadskalkyl

Det allra viktigaste när du börjar planera husbygget är att du har en kostnadskalkyl. Det är många stora utgifter som ska täckas av dina egna pengar plus banklån. På omboende.se finns den mesta informationen du behöver.

Köpa tomt

En av de stora utgifterna när det gäller husbygge är också den första, att köpa en tomt. Andra kostnader som tillkommer är anslutning av vatten, el och avlopp. Marken som du ska bygga på behöver förberedas vilket kan bli kostsamt om det är mycket som behöver göras.

Bygglov och ritningar

För att få ett bygglov behöver du ha färdiga ritningar med beskrivningar och specifikationer. Oftast är det flera personer som ska bo i huset och då är det en smart idé att låta alla vara inblandade i husritandet från början. Om du anlitar en arkitekt är det både lättare och billigare ifall du gör ändringar i början av arbetet. Kontakta stadsbyggnadskontoret för att få veta om det finns begränsningar i detaljplanen. Det kan till exempel gälla hur högt och stort huset får vara.

Det finns mer att planera än många tror. På Byggahus.se finns det många bra artiklar i ämnet som hjälper dig komma igång med planeringen.