Att tänka på vid ombyggnation

Det är en hel del att tänka på vid ombyggnationer eller nybyggnationer för den delen. Det är många bestämmelser som måste godkännas av kommunen där du bygger ut, om eller nytt. Framförallt för att det område där det byggs ska följa någon form av plan på hur det ska se ut så ansöker man om bygglov eller liknande.

Att som företag eller privatperson ska bygga om något spelar ingen roll, ett bygglov måste upprättas. Om det så är en tillbyggnad av befintlig lokal så måste man lämna in en ansöka till sin kommun. Något som kan vara bra att fundera på vid en tillbyggnad av redan befintlig lokal är att uppgradera den befintliga lokalen med nytt modern fläktsystem då detta kan vara ett krav i den nya byggnaden och det kan vara svårt att kombinera en äldre variant med en ny modern.

Att bygga helt nytt kan i vissa fall vara mer ekonomiskt än att bygga om en befintlig lokal. Mycket beror på storleken på byggnaden. En ombyggnation ställer krav på hela fastigheten och inte bara på den nya delen som ska byggas. Så ta en funderar om det inte skulle vara mer lönsamt att riva den gamla byggnaden och bygga helt nytt.

Husets viktigaste konstruktion

Taket ett av husets viktigaste konstruktioner. Som oftast så utsätts taket för massiva påfrestningar av snö, regn och blåst. Men också sol värme. Det är viktigt att man har ett tak som står emot alla dessa påfrestningar.

Det är viktigt att det är en ordentligt konstruktion när man bygger ett tak, allt från takstolar till den taktäckning som man väljer. Hos Träguiden kan du läsa mer om exempel och olika lösningar beroende på vilken taktäckning som ska användas. Det gäller att bygga så att det klarar av snömängder som kan finnas i vårt avlånga land och hålla för den belastning som snö kan vara.

Mycket är en smaksak vilket typ av tak man vill lägga, vissa föredrar traditionella tegelpannor och dessa kan passa bra på ett äldre hus. Modernare hus så kanske plåttak passar bäst. Hos företaget Falsat kan du hitta en takplåt som är falsad till ett betydligt lägre pris än annan takplåt.

Oavsett vad du väljer är det viktigt att underarbetet är ordentligt gjort efter konstens alla regler. Spelar ingen större roll vilken taktäckning du väljer om det är dåligt gjort under. Följ de instruktioner som finns för de specifika tak som du planerar att lägga.

Ett välgjort plåttak kan hålla 30-40 år så beroende på din ålder så kanske det håller i alla fall din livstid om ni väljer att bo kvar i samma hus. Taken behöver även underhållas, det gäller att se till så att taket är skadefritt och håller tätt. Kolla också upp hängrännor och ta bort all löv och skräp som har en förmåga att fastna däri.

Underhålla sin fastighet

Som fastighetsägare så gäller det att underhålla och se efter sin fastighet så inga obehagliga överraskningar dyker upp. Att anlita fastighetsskötare som sköter om underhållet i en fastighet kan vara nödvändigt av större fastigheter.

Som bostadsrättsförening så kan det vara flera fastigheter som behöver tillsyn, dessa är den tillgång som bostadsrättsföreningen har och den måste förvaltas på bästa sätt så att den inte minskar i värde och kanske till och med förfaller. Att skapa en underhållsplan kan vara nödvändig för att veta vad som ska prioriteras och åtgärdas. Är det dags för stambyte eller kanske det räcker med en översyn och stamspolning detta år.

Att underhålla en fastighet av större storlek är inte bara att måla om och att byta en strömbrytare i en trappuppgång då och då. Det är de stora åtgärderna som gör att underhållet behöver planeras och möjligtvis spara pengar i en bostadsrättsförening för att kunna genomföra. Det är de akuta åtgärderna som kan komma att kosta mycket pengar och har man sett till att underhåller minimerar dessa åtgärder så sparar föreningen pengar.

I fastigheter så finns det många komponenter som behöver ses över, det är el och olika detaljer som har olika lång livslängd. Vissa delar klarar sig längre än andra. Genom att se över fastigheten och ha denna åtgärdsplan så får man koll på vad som är nästa grej som är i behov av översyn och kanske renovering. Exempelvis ventilationen i en fastighet behöver regelbunden översyn så att det inte blir dålig boendemiljö och annat som måste akut åtgärdas.

Bygga ut en verkstadslokal

Har de senaste åren gått bra för dig som verkstadsägare så kan vi bara gratulera dig, det är alltid roligt när det går bra för företagare i vårt land. Det kanske är läge att bygga ut din verkstad för att få plats med den verksamhet du vill bedriva, det är alltid ett problem när man börjar bli trångbodd och inte kan utföra den verksamhet man vill.

Som alltid när det är frågan om att bygga något, nytt eller tillbyggnad så ska man ansöka om bygglov, detta gör du hos din kommun som avgör om du får bygga ut. Vid ansökan så ska ritningar på den tilltänkta utbyggnaden följa med så byggnadsnämnden ser vad som är tänkt och hur det är planerat att se ut, det kan tänkas att de har åsikter på hur själva byggnaden står i förhållande till annat. När du fått ditt bygglov så är det bara att påbörja det hela, entreprenad ska upphandlas som tar hand om själva byggnationerna.

Det kan mycket väl vara så att mark måste saneras kring den befintliga fastigheten, detta bör kontrolleras och om detta är nödvändigt som kan åtgärda marksanering på plats genom funktionell utrustning som renar marken genom en biologisk process. Det är inte ovanligt vid verkstadsfastigheter och liknande att det kan finnas restprodukter som har förorena den mark som finns runt kring en verkstad. När saneringen är gjord så kan byggnationerna komma igång på allvar och det byggs på en plats som som man vet är okay.

Sköt om ditt hus

Många villaägare drabbas av vattenskador på huset. Om inte skadan upptäcks i tid kan det få allvarliga följder. Det kan bli mycket kostsamt och har du riktigt otur kan du till och med bli tvungen att riva huset.

Uppkomst av vattenskada

Den vanligaste orsaken vid vattenskada på hus är att något läcker. Det kan vara en diskmaskin, igensatta avlopp och brunnar, huset håller inte tätt mot regn och framförallt en trasig vattenledning. Många äldre hus har, av naturliga skäl, gamla vattenrör och du gör klokt i att besikta ett hus innan du köper det, oavsett om det är gammalt eller nytt. Det krävs även att du har koll på ditt befintliga hem och minimerar risken för läckage. Se till att golvbrunnar är rensade och att vattnet rinner undan som det ska i vasken, om inte så måste de rensas.

Relining

Har du oturen att upptäcka en vattenläcka på grund av ett trasigt rör kan det bli väldigt dyrt. Mycket beror på hur lätt det är att komma åt rören. De kanske sitter i väggen eller ligger nergrävda. Relining innebär att man gör nya rör inuti de gamla. Man kan göra det med hela rörsystemet eller bara laga en bit. När man gör en relining rensar man först alla rör och sedan kläs rören invändigt med härdad plast.

Rörbyte

Om rören dock är för skadade eller inte förväntas hålla mycket länge till kan det vara nödvändigt att göra ett rörbyte på ett eller flera håll i huset. Detta är minst sagt ett omfattande arbete och kan inte bara vara kostsamt utan även ta lång tid. Under tiden rören byts i huset blir det rum som mer eller mindre blir obrukbara och det kan också bli fallet att man måste lägga om hela golvet i mer än ett rum innan man blir helt klar med renoveringen. Att välja nya rör är också ett beslut som måste göras i detta arbete. Plaströr må vara ett billigt alternativ men risken finns att man får ett konstant vattensorl i huset då. Gjutjärnsrör ger i regel den bästa ljudisoleringen. Byter man bara vissa rör är det viktigt att veta att man aldrig ska skarva kopparrör efter ett järnrör då detta ger upphov till galvaniska strömmar som kommer att med tiden fräta hål i järnröret.

Regelbunden skötsel

Bara för att något inte syns innebär det inte att du kan strunta i det. Underhåll, oavsett vad det gäller, blir alltid billigare i längden än akuta åtgärder. Om du regelbundet ser över och sköter ditt vatten- och avloppssystem håller det i cirka femtio år. Det finns firmor som du kan kontakta och som sköter servicen, med hjälp av kamera kan de inspektera hela rörsystemet. Att förebygga är en billig försäkran mot trasiga rör och vattenläckor.

Skydda ditt hus

Sommaren är en årstid då många lämnar sina hus obevakade under en längre tid. Man åker på semester, hälsar på släktingar och huset är då ett hett mål för många tjuvar .Vi ska därför titta på olika sätt du kan skydda dig så att du slipper påhälsning från dessa tjuvar.

Vi börjar med de tunga och mer handfasta tipsen. Att investera i en rejäl dörr och bra lås på fönster kan hålla vissa tjuvar ute. Det är bra försäkring för dig som vill hålla klåfingriga typer ute från ditt hus. En ny dörr är därför en smart investering.

Det finns också en rad smarta tips för dig som du kan använda dig av. Undvik till exempel att förvara värdesaker i hallen. Det är en väldigt vanlig placering och om tjuven skulle lyckas ta sig in är det ju dumt att ha sakerna där hen förväntar sig. Undvik också att ha stegar och liknande framme. Dessa är perfekta för tjuven att ta sig in med.

Om du ska bort under en längre tid (solsemester till exempel) är det smart att inte skriva om detta på sociala medier. Du vet aldrig vem som läser. Det är därför bättre att lägga upp bilder från resan när du kommer hem.

Det kan vara bra att vara lite misstänksam mot människor i din närhet som du kommer i kontakt med. Du behöver inte berätta för kassören på ICA varför du köper solskydd och det är inte nödvändigt att säga till den där föräldern på skolan att hela familjen ska vara borta en vecka. Försiktigheten främst!

Hus som behöver dräneras

Letar ni efter hus, men köpet faller på att de flesta behöver dräneras. Fukt i källaren avskräcker de flesta köpare och det är ett mycket vanligt problem på äldre hus. Vare sig du köpa hus eller sälja ditt hus ska du ha koll på källaren. Om du ska sälja ditt hus höjer du värdet på det om du nyligen har dränerat. Har du hittat drömhuset men det behöver dräneras går det att göra det utan att varken gräva eller dränera. Förr betydde en dränering av huset ett mycket tidsödande och kostnadsfullt arbete. I dag finns dock metoder som både går snabbare och är mer prisvärda.

Hur går det till?

Det går att få torrt i källare utan att dränera hus och det på relativt kort tid, med en permanent lösning. På en månad kan källarväggarna torka ut med detta system. Istället för att dränera på traditionellt vis erbjuds ett både energisnålt och kostnadseffektivt system med 20 års garanti. Du får ett märkbart resultat redan efter 30 dagar och efter tre månader har fuktnivån sjunkit med 30 procent.

Du behöver inte gräva

Det blir ingen åverkan på trädgården eftersom det inte behöver grävas. Allt arbete görs i källaren. En fuktmätning avgör vilka åtgärder som behövs och därefter monteras elektroder in i väggarna. Det är en mycket effektiv lösning som gör luften bättre och systemet får fukten att vandra ut i marken igen, där den hör hemma. Inga kemikalier används och du kan känna dig helt trygg med detta system. När väggarna väl har torkat hindras fukten från att tränga in i väggarna igen.

Tillbaka till 70-talet

Varför inte inreda en mysig gillestuga i källaren när du väl har fått ordning på fukten. På 70-talet var det trendigt att ha ett vardagsrum i källaren. Ofta var det tegelväggar och en eldstad och här satt man och myste på kvällarna. Ett hobbyrum och en bastu var också vanligt att man hade på källarplanet.

Stopp i avlopp

Förr eller senare kommer du att uppleva ett stopp i något avlopp i huset eller lägenheten. Det är inte ovanligt att det händer. Sedan beror det på om stoppet är av mer allvarlig karaktär eller om det är ett enklare stopp som du själv kan avhjälpa. Om du inte kan lösa det själv, behöver du kontakta en rörmokare för hjälp.

stopp-i-avlopp

Ta hjälp utifrån

Prova först att göra nedanstående tips, men om du fortfarande har stopp efter det måste du kontakta någon professionell som kan hjälpa dig att få upp proppen. Det brukar lösa problemet omgående om det inte är så illa att det är oerhört gamla rör som gått isär av tjäle eller något annat. Ligger rören för nära ytan kan det hända att de fryser och då kan de absolut avhjälpas med varm tryckluft.

Prova husmorsknepet

Det allra första man bör tänka på när man fått stopp i avloppet är att avloppet är till för vatten, inget annat. En bra start är att blanda bikarbonat, salt och ättika ner i avloppet och låta det stå en stund, för att sedan spola med varmt vatten.

Propplösare

Skulle husmorsknepet inte hjälpa, finns det en del bra medel på marknaden som kan lösa upp proppen i ditt avlopp. Det finns propplösare på flaska som du kan använda dig av. De fungerar så att du häller i en del av innehållet i flaskan rakt ner i avloppet som du upplever stoppet i. Du väntar en liten stund och sedan häller du på kokande vatten. Är det av den enklare karaktären, kommer proppen ha lösts upp och spolats vidare med varmvattnet.

Vaskrensare

Det finns även en fin vaskrensare på skaft som du kan sätta över avloppet och dra upp och ned med. Då brukar proppen kunna släppa och åka iväg. Se alltid till att spola rikligt med varmt vatten när du ser att proppen åkt iväg, spola iväg den så långt du bara kan.

Skogsarbete för miljöns skull

Skogsarbete är alltid ett ingrepp i naturen. Beroende på vilka åtgärder du vidtar och på vilket sätt det utförs så får det större eller mindre konsekvenser.

forest_220681294

Kalavverkning, som är den traditionella metoden, kritiseras ofta för att vara miljöfarlig. Visst förfular det ibland landskapet och störningar som erosion och urlakning förekommer. Det finns också diskussioner kring kalhyggens inverkan på vattenföringen, då kalhyggen antas medföra en större skillnad i hög- och lågvatten och därför vara orsak till de översvämningar som blivit vanliga de senaste årtiondena.

Brand, skador av snö, vindfällen och stormskador har alltid varit en naturlig del av skogens liv. Kalavverkning ger på många sätt en liknade förändring, vilket gynnar många av de djur, växter och insekter som lever där. De djur som drar fördel av det här är t ex rådjur och älg, eftersom kalhyggen är ställen där de hittar mycket foder. Dock ska man vara medveten om att skogsbruk går att få gynnsamma utan kallhyggen, en arbetsmodell som en del säger är bättre för miljön och djurlivet. Bland växterna är det en hel del som får fördelar vid en avverkning: de som har frön som sprids med vinden, de som skjuter rotskott och de som i väntan på t ex en brand lämnat sina frön under markytan.

För att skapa ett miljövänligare skogsbruk pågår en ständig forskning och exempelvis så tar man idag betydligt mer hänsyn vid avverkning. Enkla åtgärder är att låta både levande och döda träd stå kvar på hyggen och i närheten av vattendrag och på områden som är speciellt känsliga sparas långsträckta ridåer av skog. Det gäller också att skogsmaskinerna utvecklas tillsammans med idéer om miljön och skogshållning. I dagens läge är skördarna bättre och miljövänligare än någonsin, men man fortsätter att sträva framåt.

Ute i världen finns stor oro för att skogar förvandlas till åkermark, men i Sverige är det inte aktuellt, då vi snarare gör tvärtom och låter åkrar växa igen.

Det här några få exempel på hur miljön påverkas av skogsarbete, men även på hur hanteringen hela tiden utvecklas för att skapa en mer hållbar och ekologisk syn. I rättvisans namn har våra skogsägare alltid tänkt 50-100 år framåt, så mycket kunskap finns redan.

Elcyklar

I denna artikel blir driver vi bort något från stora tunga maskiner och fordon och tittar istället på något mycket mer lättillgängligt och som kan användas av privatpersoner likväl företag: elcyklar.

shutterstock_303738071

Elcyklar har funnits i Sverige ett tag nu, men det har tagit lite tid för dem att bli populär, vilket är något förvånande då Sverige annars är rätt så duktig på att anamma och börja använda ny teknologi. Men nu har det börjat komma igång på riktigt och det finns ett riktigt bra utbud av elcyklar på den svenska marknaden.

När man talar om pris så får man vara beredd att lägga ut en slant, men det är nog de flesta redan medveten om, man kan ju inte förvänta sig att få en till samma pris som en vanlig cykel direkt. Den lägre änden av elcyklar kan gå på omkring 6 000 kronor, men vill man köpa något riktigt ordentligt är det inte svårt att hitta en som kostar över 20 000.

Tittar man på tester som utförts på olika elcyklar så är resultatet ofta väldigt positivt. De har utsatts för en hel del, som att köra med dem på lervägar, låta dem stå ute i oväder och liknande, men de har aldrig gett upp och slutat fungera. Och detta är ju precis vad man vill se i en cykel som man kan lägga ut så pass mycket på, att de faktiskt överlever bristande skötsel och dåligt väder utan att få en kortslutning.

Man har även kommit fram till att man vill ha en bra och lång garanti för en elcykel, speciellt när det gäller motorn och resten av elsystemet. Det absoluta minimumet man vill se på en garanti är ett år, men man ser egentligen helst att det är två års garanti.