Att tänka på vid ombyggnation

Det är en hel del att tänka på vid ombyggnationer eller nybyggnationer för den delen. Det är många bestämmelser som måste godkännas av kommunen där du bygger ut, om eller nytt. Framförallt för att det område där det byggs ska följa någon form av plan på hur det ska se ut så ansöker man om bygglov eller liknande.

Att som företag eller privatperson ska bygga om något spelar ingen roll, ett bygglov måste upprättas. Om det så är en tillbyggnad av befintlig lokal så måste man lämna in en ansöka till sin kommun. Något som kan vara bra att fundera på vid en tillbyggnad av redan befintlig lokal är att uppgradera den befintliga lokalen med nytt modern fläktsystem då detta kan vara ett krav i den nya byggnaden och det kan vara svårt att kombinera en äldre variant med en ny modern.

Att bygga helt nytt kan i vissa fall vara mer ekonomiskt än att bygga om en befintlig lokal. Mycket beror på storleken på byggnaden. En ombyggnation ställer krav på hela fastigheten och inte bara på den nya delen som ska byggas. Så ta en funderar om det inte skulle vara mer lönsamt att riva den gamla byggnaden och bygga helt nytt.